Úvod » Pevníky nachový a krvavějící: dřevokazné houby, které škodí stromům

Pevníky nachový a krvavějící: dřevokazné houby, které škodí stromům

 

Pevník nachový

Hojná a snadno poznatelná houba, kterou charakterizuje fialové zbarvení. Jedná se o dřevokaznou houbu, která způsobuje bílou hnilobu projevující se stříbřitostí listů u třešní a švestek, a rozkládá dřevní hmotu. Upřednostňuje stromy listnaté, ale dá se najít i na mrtvých jehličnanech.

Jak ho poznat

Rozlité, nebo polokloboukaté plodnice rostou ve skupinách, nebo střechovitě nad sebou. Jejich kloboučky jsou hladké až vrásčité, se světlým zvlněným okrajem, štětinaté, soustředěně páskované, s bílými chloupky barvy obvykle světlé. Rouško, tedy spodní část, je v mládí fialové, stářím přechází do hnědofialové. Dužnina je v čerstvém stavu tuhá a pružná.

Kde se vyskytuje

Vyrůstá velmi hojně na odumřelém dřevě a čerstvě poražených kmenech a pařezech listnatých stromů, zejména buků, bříz, topolů a na ovocných dřevinách, méně často i na jehličnanech, a setkat se s ním můžeme během celého roku.

Dřevokazná houba, ze které načerpáte zdraví

Pevník krvavějící

Druh houby čeledě pevníkovité, jejíž plodnice se tvoří na mrtvém dřevě, ale také na odumřelých větvích živých stromů, na kterých vytváří tenké kožovité krusty.  Patří k nejvýznamnějším dřevokazným houbám jehličnanů. Čerstvé plodnice roní při poranění tekutinu červené barvy, od čehož je odvozen jeho druhový název. Často bývá hostitelem parazitické houby rosolovky průsvitné, jejíž jádro je tvořeno přeměněným pletivem pevníku.

Další houby rostoucí na stromech a pařezech

Jak ho poznat

Plodnice jsou rozlité, okrouhlé, široké až 5 cm, často vzájemně srůstající. Jejich povrch je hladký až hrbolatý, rouško šedookrové a po poranění červenající. Na horních okrajích rozlitých částí se tvoří římsovité klobouky, které jsou často uspořádány do řad nebo střechovitých útvarů. U mladších plodnic jsou na okraji bělavé, ve středu hnědé až téměř černé, stářím tmavnoucí. Povrch mají plstnatý až štětinkatý. Dužnina je pružná, kožovitá, po poranění červenající.

Kde se vyskytuje

Roste velmi hojně na mrtvém nebo i živém dřevu jehličnanů, zvláště ve smrkových monokulturách a přirozených borových porostech, od nížin do vyšších poloh. Na listnáčích se vyskytuje jen zcela výjimečně. Setkat se s ním můžete během celého roku.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Zdravé a léčivé houby

Jaké houby rostou v kterém ročním období

Pěstování hub