Úvod » Dřevomor kořenový alias spálenka skořepatá je nebezpečný parazit

Dřevomor kořenový alias spálenka skořepatá je nebezpečný parazit

 

Dřevomor kořenový, známý také pod názvem spálenka skořepatá, je nejedlá patogenní houba, která rozkládá dřevo především listnatých stromů, na kterých může parazitovat i řadu let a celou tu dobu prorůstá jejich dřevem. Typická je slitými kovově až modravě černými plodnicemi, jejichž povrch je kulatě zvlněný, v době zralosti černý, připomínající tekoucí asfalt nebo lávu.

Jedná se o velice nebezpečný parazit způsobující bílou, na lomu křehkou hnilobu dřeva s černými liniemi. Hniloba může probíhat skrytě, bez přítomnosti plodnic, a zpravidla dosahuje do výšky 2 – 3 metrů. Začíná na bázi stromů, většinou v místě mechanického poškození, kde je nejintenzivnější. Napadený strom dokáže velmi rychle zničit, s čímž souvisí riziko narušení statiky a rozkladu opěrného systému celého stromu, které mohou zapříčinit či urychlit jeho zánik. Vyvrácení nebo zlomení kmene v jeho spodní části, způsobené dřevomorem kořenovým, je častou příčinou pádů stromů ve městech.

Pozor na dřevokazné houby, které dokáží zničit Vaši chalupu či dům

Jak ho poznat

Plodnice bývají nepravidelné, slité a pevně přirostlé k substrátu. V mládí, tedy na jaře, jsou kožovité, světlé, šedé až šedomodré,  s bílými okraji, brzy však černají a postupně tvrdnou ve víceméně plochou, zprohýbanou skořepinu připomínající spálené dřevo. Typickou černou barvu a habitus připomínající tekoucí asfalt či lávovou strusku získávají až v době zralosti. Odumřelá stromata jsou černá, křehká a drobivá, rozpadající se v „uhelný“ prach.

Kde se vyskytuje

Roste velmi hojně na bázích a kořenových nábězích nejrůznějších listnatých stromů. Nejčastěji napadá dřevo tzv. bělových listnáčů, například buků, javorů, lip, habrů, bříz atd.. Často vytváří dutiny na bázi kmene, zasáhnout však může nejen kořeny, ale i kmen či kosterní větve do výše 3 metrů. Vyrůstá od brzkého jara, zhruba od března, a na starých stanovištích může přetrvávat i několik let.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Atlas hub

Kam vyrazit na houby v ČR

Zdravé a léčivé houby našich lesů